subota, 23. rujna 2017.

Raspored svetih misa: od 25. 9. 2017. do 1. 10. 2017.


Pon. 25. za + Nikicu (m) Jelavića (Krunoslava) 1.g. / 7,30
DEVETNICA SV. FRANJI u 17,30 – predmoli, 6. razred
za + Ivu (ž) i Stanu (ž) Perić (Stojan) / 18,00


Uto. 26. za + Đuru Palameta (Damir) / 7,30
DEVETNICA SV. FRANJI u 17,30 – predmoli, 7. razred
            za + Ivana (m) Jakića (Vida sa dj.) / 18,00


Sri. 27. za + Grgu Raguža (Anica) / 7,30
DEVETNICA SV. FRANJI u 17,30 – predmoli, 8. razred
            za + Ljubu (m) (Ljubica Perić) / 18,00


Čet. 28. za + Ivicu (m) Raguža (Anica) / 7,30
DEVETNICA SV. FRANJI u 17,30 – predmoli, 9. razred
            Lazo i Ružica Ćišija za sve svoje pok. / 18,00


Pet. 29. za + Nikicu (m) Palameta (Ivo Krešić sa ob.) / 7,30
DEVETNICA SV. FRANJI u 17,30 – predmoli, 6. razred
            za + Marka (m) Vlahića (Anđa sa dj.) / 18,00


Sub. 30. za + Ivana (m), Ružu i ost. + (Manda Menalo sa dj.) / 7,30
DEVETNICA SV. FRANJI u 17,30 – predmoli, 7. razred
            misa vjenčanja /Marija i Anđelko/ / 18,00


Ned. 1. mise za narod u 9,00; 11,00 i 18,00 sati
DEVETNICA SV. FRANJI u 17,30 – predmoli, 8. razred

 (ispovijed u 17,00 sati)

subota, 16. rujna 2017.

Raspored vjeronauka: 2017/2018. g. - 1. polugodište…


Ponedjeljkom…
9,00 (ž) i 10,00 (m) sati…              - 4. razred, PRVOPRIČESNICI…
15,00 (ž) i 16,00 (m) sati…            - 8. razred…


Utorkom…
9,00 (ž) i 10,00 (m) sati…              - 2. razred…
15,00 (ž) i 16,00 (m) sati…            - 6. razred…


Četvrtkom…
9,00 (ž) i 10,00 (m) sati…              - 5. razred…
15,00 (ž) i 16,00 (m) sati…            - 9. razred…


Petkom…
9,00 (ž)  i 10,00 (m) sati…             - 3. razred…
15,00 (ž) i 16,00 (m) sati…            - 7. razred…Subotom…
-      Probe pjevanja (po dogovoru sa voditeljima…)

-      Ministranti… (sastanak, po dogovoru…)

Raspored svetih misa: od 18. 9. 2017. do 24. 9. 2017.


Pon. 18. za + Peru Milanovića i ost. + (Božica) / 7,30
            za + Ivana (m) Stankovića (Stojka sa dj.) / 18,00


Uto. 19. za + Cvjetka, Ljubicu i Miroslava (m) Budimira (Mirjana Kašić sa ob.) / 7,30
            za + Marka Boškovića i + Ivana (m) Vegara (prijatelji) / 18,00


Sri. 20. Tea Knežević na nak. / 7,30
            za + Tonija (m) i Matu (m) Perutina (Draženka sa ob.) / 18,00


Čet. 21. za + Anicu Putica (obitelj) / 7,30
            za + Gordana (m) i Maju (ž) Maslać (Pero i Zlata) / 18,00


Pet. 22. za + Janju, Zvonku i Željka (m) Šimunovića (Katica Martinović) / 7,30
            za + Josipa i Lenka (m) Bule i + Zlatka Ivankovića (Vera Bule) / 18,00


Sub. 23. Rada (ž) na nak. / 7,30
            za + Andriju, Maru i Božicu (Rade Matić) / 7,30Ned. 24. mise za narod u 9,00; 11,00 (krštenje) i 18,00 sati…

petak, 15. rujna 2017.

HODOČAŠĆE U HERCEG NOVI


POLAZAK, SUBOTA, 16.9.2017. u  05,00 sati...

subota, 9. rujna 2017.

Raspored svetih misa: od 11. 9. 2017. do 17. 9. 2017.


Pon. 11. za + Cvijetu, Ivana (m) i Zdenka (m) Čutura (Slavica Vrankić) / 7,30
            za + Vjekoslava (m) Bule (Mladenka) / 18,00


Uto. 12. za + Luku Šutala (Štefica sa dj.) / 7,30
            za + Ružicu Petković, misa zadušnica / 8,00
            za + Peru Puljića (Anđa Vučina) / 18,00


Sri. 13. Mira Šimović na nak. / 7,30
            za + Ljubu (m) Krešića i + Nikicu (m) Palameta (Ilinka Njavro) / 18,00


Čet. 14. za + Jakova i Maru (Miljenka Sulić) / 7,30
            za + Matiju (ž) i Mirka (m) Dugandžić (Zdenka Rebac) / 18,00


Pet. 15. za + Zoru, Nikolu i Zoru (Ljilja Palameta) / 7,30
            za + Zorana (m) Pavlovića (Veselko sa ob.) / 18,00


Sub. 16.  za + Pericu Raguža (Antonija Moro) / 7,30Ned. 17. mise za narod u 9,00; 11,00 i 18,00 sati…