subota, 17. lipnja 2017.

Raspored svetih misa: od 19. 6. 2017. do 25. 6. 2017.


Pon. 19. za + Marka i Božicu (Miško Milanović sa ob.) / 7,30
            za + Stanka (m) Šimovića (Tomislav) 1.g. / 18,00


Uto. 20. za + Veselku (ž) i Mandu (ob. Merdžan) / 7,30
            za + Blagu (m) Šimovića i ost. + (Damir) / 18,00


Sri. 21. za + Andriju, Božicu i Jasnu (Nikola Galić) / 7,30
            za + Cviju i Peru (m) Matić (Mara Krmek sa ob.) / 18,00


Čet. 22. za + Pavu (m) i Anku Cvitanović i ost. + (Jasna) / 7,30
            za + Vidoslava-Vidu Maslaća (Ružica sa dj.) 1.g. / 18,00


Pet. 23. za + Maru (ž) i Vidu (ž) Previšić (Vicko i Marija Njavro sa ob.) / 7,30
            za + Antu, Martina, Cvijetu i Janju Buntić (Janja sa ob.) / 18,00


Sub. 24. za + Nikolu Brajkovića (Antonija sa dj.) / 7,30
            krštenje u 15,30 sati…
            vjenčanje u 18,00 sati (Anita Šego i Petar Marušić)Ned. 25. mise za narod u 9,00; 11,00 i 18,00 sati…

subota, 10. lipnja 2017.

Raspored svetih misa: od 12. 6. 2017. do 18. 6. 2017.


Pon. 12. za + Vicka (m) i Janju Bošković (Dominika Jurković) / 7,30
            za + Niku (m) i Lucu (ž) Puljić (Anton sa ob.) / 18,00


Uto. 13. za + Antu (Serafina) / 7,30
            za + Bernarda Raguža i ost. + (Miško i Agata) / 18,00


Sri. 14. Draga Mustapić na nak. / 7,30
            za + Miru (m) i Vinku (ž) Kolak (Mladenka sa dj.) / 18,00


Čet. 15. TIJELOVOmise za narod u 9,00 i 18,00 sati…


Pet. 16. za + Niku i Lucu Puljić (Marija Đevenica) / 7,30
            za + Vladu (m) Mandarića (Zdravka sa ob.) / 18,00


Sub. 17. za + Đuru i Janju Matić (Draga Bender) / 7,30Ned. 18. mise za narod u 9,00; 11,00 i 18,00 sati…

subota, 3. lipnja 2017.

Raspored svetih misa: od 5. 6. 2017. do 11. 6. 2017.


Pon. 5. za + Boška Puljića (Pero Raguž) / 7,30
            za + Stipu (m) Pendeša (Božica) /  18,00


Uto. 6. za + Vinka (m) Pažina i ost. + (obitelj) / 7,30
            za + Bonaventuru (m) Raguža (Ivanka, Glorija i Marijana) / 18,00


Sri. 7. za + Ivana (m), Miroslava (m) i Maru Blažević (Tonka) / 7,30
            za + Meri (ž) Pehar (Ines) / 18,00


Čet. 8. za + Zlatu (ž), Franu i ost. + (Mara Menalo) / 7,30
            za + Ivu (ž) i Luku (m) (Ilija Vujinović) / 18,00


Pet. 9. Mirjana Puljić sa ob. za sve svoje pok. / 7,30
            za + Boška (m) Marića i ost. + (Mara sa ob.) / 18,00


Sub. 10. za + Peru (m) Mišića i pok. roditelje… (Stana sa dj.) / 7,30
            za + Urbana Šimovića (Silvana Vukanović sa ob.) / 7,30Ned. 11.  mise za narod u 9,00; 11,00 i 18,00 sati…

subota, 27. svibnja 2017.

Raspored svetih misa: od 29. 5. 2017. do 4. 6. 2017.


Pon. 29. za + Andriju i Anđu Pažin (Janja sa ob.) / 7,30
            Anđa Vučina na nak. / 18,00


Uto. 30. za + Petra (m) i Dalibora (m) (Marija Juko) / 7,30
            za + Ljubu (m), Stanu (ž) i Božu (m) (Danica Previšić sa dj.) / 18,00


Sri. 31. za + Boška i Vidu (ž) Puljić (obitelj) / 7,30
            za + Nikolu (m) Ivankovića (Anđa) / 18,00


Čet. 1. za + Zdravka (m) Dugandžića (obitelj) / 7,30
            za + Maricu Matijić (Pero i Angela Puljić) / 18,00


Pet. 2. za + Božu (m) Krešića (Vlaho) / 7,30
            za + Stjepana (m) i Nadu (ž) Jurković i ost. + (Štefica Šutalo sa dj.) / 18,00


Sub. 3. za + Božicu, Đuru, Maru, Luku i ost. + (Jozo Vujinović) / 7,30
            za + Nikolu Jurkovića (Mirjana sa dj.) / 7,30Ned. 4. mise za narod u 9,00; 11,00 i 18,00 sati…

subota, 20. svibnja 2017.

Raspored svetih misa: od 22. 5. 2017. do 28. 5. 2017.


Pon. 22. za + Vidoslava, Jozu (m), Slavku (ž), Ružu i Stjepana Maslaća (Ružica sa ob.) / 7,30
            za + Nikolu, Vidu (m), Ivu (ž), Maru, Dinka (m), Miru (m) i ost. + (Neđa Kević) / 18,00


Uto. 23. za + Tadiju Petkovića (Nevenka sa ob.) / 7,30
            za + Stanka i Maru Jerkić (Ljilja) / 18,00


Sri. 24. za + Pavu (m) i Ivku (ž) Jerković (djeca) / 7,30
            za + Boku (m) Njavro (Zdravka sa dj.) / 18,00


Čet. 25. za Ivanu (ž) i Marka (m) (Mirko Vučina) / 7,30
            za + Slavka (m) Karlovića (Ružica sa dj.) / 18,00


Pet. 26. za + Miška Maslaća i ost. + (obitelj) / 7,30
            za + Marijana (m) i Janju (ž) Raguž (Ivanka, Glorija i Marijana) / 18,00


Sub. 27. za + Anđelka (m) i Ružu Šutalo (Stjepan sa ob.) / 7,30
            za + Peru (m) i Matiju Pavlović i ost. + (Ante sa ob.) / 7,30Ned. 28. mise za narod u 9,00; 11,00 i 18,00 sati…