subota, 18. studenoga 2017.

Raspored svetih misa: od 20. 11. 2017. do 26. 11. 2017.


Pon. 20. za + Vidu (ž) 1.g. i Boškana Puljića (djeca) / 7,30
            Miško i Agata Raguž za sve svoje pok. / 18,00


Uto. 21. za + Antu Petkovića (Janja) / 7,30
            za + Janju i Iliju Babića (Stojan Perić) / 18,00


Sri. 22. za + Katu i Marija (m) Previšića (Anđelko) / 7,30
            za + Vidu (m) i Ivanu (ž) Vlahić i ost. + (Anđa) / 18,00


Čet. 23. Luka i Mara Marković za sve svoje pok. / 7,30
            za + Franju Mišića (Ivana) / 18,00


Pet. 24. Perica Jurković za sve pok. iz obitelji / 7,30
            za + Marinka (m) i Matu (m) Klemo (Emilija) / 18,00


Sub. 25. za + Anđu Maslać (Ivo sa dj.) / 7,30
            za + Marka (Ljubica Puljić sa ob.) / 7,30
            krštenje u 11,30 sati…Ned. 26. mise za narod u 9,00; 11,00 i 18,00 (krštenje) sati…

subota, 11. studenoga 2017.

Raspored svetih misa: od 13. 11. 2017. do 19. 11. 2017.


Pon. 13. za + Ivana (m) i Lucu Mustapić (Vicko i Marija Njavro) / 7,30
            za + Željku (ž) Butigan (Renata i Žarko Obradović) / 18,00


Uto. 14. za + Ivana (m), Cvijetu i Zdenka (m) Čutura (Drago sa ob.) / 7,30
            za + Peru i Tomislava Bendera (Miško Raguž) / 18,00


Sri. 15. za + Ilinku (ž) Pavlović (Ljuba Karlušić) 1.g. / 7,30
            za + Ivana (m) i ost. + iz ob. Raič i Moro (Spasa) / 18,00


Čet. 16. Svjetlana Krešić za sve svoje pok. / 7,30
            Slavica Masnić na nak. / 18,00


Pet. 17. za + Luku (m) (Mara Njavro) / 7,30
            za + Marijana (m) i Janju Krešić; + Maru Prkačin i + Maricu Rozić (obitelj) / 18,00


Sub. 18. za + Nikicu i Tomislava Palameta (Mara Previšić) / 7,30
            za obitelj (Marina Katić) / 7,30


Ned. 19. za + Matu Šimovića (obitelj) 1.g. / 9,00

            mise za narod u 11,00 i 18,00 sati…

subota, 4. studenoga 2017.

Raspored svetih misa: od 6. 11. 2017. do 12. 11. 2017.


Pon. 6. za + Radu (m), Katu, Marka i Cvijetu (Vide Maslać) / 7,30
            za + Damjana (m) Papca (Dragana Akrapović) / 18,00


Uto. 7. za + Maricu (ž) Čutura (Marina Planinić sa ob.) / 7,30
            za + Blašku (m) i sve svoje pok. (Mara) / 18,00


Sri. 8. za + Jozu, Janju i Anicu Bošković (Ivanka Raič) / 7,30
            za + Anicu Klarić (Anita Đevenica) / 18,00


Čet. 9. za + Đuru i Lucu i + braću i sestre (Marija Prce) / 7,30
            za + Marinka (m) Sušića i + Ivana (m) Jakića (Ana) / 18,00


Pet. 10. za + Andriju, Olgu, Matu, Iliju, Slavu (m), Ružu i Slavu (m) Đevenica (Miroslav) / 7,30
            za + Franu Perića (Angelina) / 18,00


Sub. 11. za + Danijela (m) Vego (Ivana Puljić) / 7,30
            za + Ivana (m) Šimovića (Anica Dragičević) / 7,30Ned. 12. mise za narod u 9,00; 11,00 (krštenje) i 18,00 sati…

subota, 28. listopada 2017.

Raspored svetih misa: od 30. 10. 2017. do 5. 11. 2017.


Pon. 30. za + Žarka i Katu Vego (Ljiljana Buntić) / 7,30
            za + Stanka i Terezu Luburić (Ankica Marijanović sa ob.) / 18,00


Uto. 31. Zora Antunović na nak. / 7,30
            za + Lucu Ljuban (Cvitan i Nikola) / 18,00
Koncert „DONA EIS REQUIEM“,
molitva za pokojne u 19,30 sati…  


Sri. 1. SVI SVETI, mise za narod u 8,00 i 18,00 sati…


Čet. 2. DUŠNI DAN, mise za pokojne u 8,00 i 18,00 sati…


Pet. 3. za + Marka, Iliju, Milu (ž) i Filu (ž) (Božica Rebac) / 7,30
            za + Nikolu i Maru Šutalo (Milenko) / 18,00


Sub. 4. za + Franu Jerinića i ost. + (Veselka sa dj.) / 7,30
            za + Milu (ž), Antu i Mariju Šutalo (djeca) / 7,30
            krštenje u 11,30 sati…Ned. 5. mise za narod u 9,00; 11,00 i 18,00 sati…

subota, 21. listopada 2017.

Raspored svetih misa: od 23. 10. 2017. do 29. 10. 2017.


Pon. 23. za + Zvonku (m) Jurkovića (Milijana i Danijel sa dj.) / 7,30
            Tomislav Šimović za sve svoje pok. / 18,00


Uto. 24. za + Boška i Vidu (ž) Puljić (Veronika) / 7,30
            za + Luku, Stanu i Maru (Vicko i Marija Njavro sa ob.) / 18,00


Sri. 25. za + Antu, Mariju i Anu (Serafina) / 7,30
            Anđel i Marijana Dragičević za sve svoje pok. / 18,00


Čet. 26. Janja Šimović za sve svoje pok. / 7,30
            za + Ružu i Maru Puljić i ost. + (Ljubica) / 18,00


Pet. 27. za + Maru i Marka Sušića (Danijela Šutalo) / 7,30
            za + Maru i Peru (m) Malić (djeca) / 18,00


Sub. 28. za + Marinka (m) i Nedjeljka (m) Martića (obitelj) / 7,30
            za + Nikolu Ivankovića (Tereza) / 7,30
            krštenje u 12,00 sati…Ned. 29. mise za narod u 9,00; 11,00 i 18,00 sati…